It’s all about the money!


Nederland zesde tenniseconomie van Europa

De totale omvang van de Europese tennismarkt wordt geschat op ruim 7,6 miljard euro (Van der Poel en Bakker 2015). De Nederlandse tennismarkt vormt hier met ongeveer een half miljard euro, zes procent van. Achter de grote landen uit West-Europa is het daarmee de zesde tenniseconomie van Europa.

De marktomvang van tennis in de Europese Unie is een bedrag dat is gebaseerd op de totale uitgaven van tennissers in Europa aan contributies, lessen, kleding en materialen, sporthoreca en reiskosten. Het bedrag is exclusief sponsoring en overheidsuitgaven. Geschat wordt dat dit bedrag wordt opgebracht door een totaal van bijna 25 miljoen tennissers in de EU.

Spanje, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de ‘Big Four’ als het gaat om de tennismarkt in Europa (zie figuur). Samen geven tennissers in deze landen 5,4 miljard euro uit (71% van totaal). De Nederlandse tennismarkt is de zesde van Europa en heeft een omvang van 443 miljoen euro (6% van totaal). Inclusief overheidsbestedingen en sponsoring komt dit bedrag zelfs boven een half miljard uit (505 miljoen).

De marktomvang van het Nederlandse tennis is iets meer dan 0,06 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP). In vergelijking met vrijwel alle andere Europese landen is de tennismarkt in Nederland relatief groot. Gemiddeld is de tennismarkt 0,03 procent van het BNP. Alleen in Spanje (0,10% van BNP) heeft de tennismarkt een groter aandeel in de economie dan in Nederland.

Bron: sportenstrategie.nl

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *