It’s all about the money!


Nederland zesde tenniseconomie van Europa

De totale omvang van de Europese tennismarkt wordt geschat op ruim 7,6 miljard euro (Van der Poel en Bakker 2015). De Nederlandse tennismarkt vormt hier met ongeveer een half miljard euro, zes procent van. Achter de grote landen uit West-Europa is het daarmee de zesde tenniseconomie van Europa.

De marktomvang van tennis in de Europese Unie is een bedrag dat is gebaseerd op de totale uitgaven van tennissers in Europa aan contributies, lessen, kleding en materialen, sporthoreca en reiskosten. Het bedrag is exclusief sponsoring en overheidsuitgaven. Geschat wordt dat dit bedrag wordt opgebracht door een totaal van bijna 25 miljoen tennissers in de EU.

Spanje, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk zijn de ‘Big Four’ als het gaat om de tennismarkt in Europa (zie figuur). Samen geven tennissers in deze landen 5,4 miljard euro uit (71% van totaal). De Nederlandse tennismarkt is de zesde van Europa en heeft een omvang van 443 miljoen euro (6% van totaal). Inclusief overheidsbestedingen en sponsoring komt dit bedrag zelfs boven een half miljard uit (505 miljoen).

De marktomvang van het Nederlandse tennis is iets meer dan 0,06 procent van het Bruto Nationaal Product (BNP). In vergelijking met vrijwel alle andere Europese landen is de tennismarkt in Nederland relatief groot. Gemiddeld is de tennismarkt 0,03 procent van het BNP. Alleen in Spanje (0,10% van BNP) heeft de tennismarkt een groter aandeel in de economie dan in Nederland.

Bron: sportenstrategie.nl

STOP……


…met zoeken naar sponsoring en ga op zoek naar de juiste match!

Nou, dat is natuurlijk niet helemaal waar, anders bent u niet op de pagina van Sponsortje.nl terecht gekomen, maar we willen graag even met u stil staan bij de reden van uw bezoek op deze site. De zoektocht naar sponsoring is vaak een lastig en tijdrovend traject, wat kunnen we doen om dit te vereenvoudigen? Van een schot met hagel naar een tikje op de schouder, dat is het advies.

Voordat u gaat beginnen zijn er een aantal vragen waarop u een duidelijk antwoord moet kunnen geven:

Bepaal de hulpvraag | wat wilt u bereiken?
Omschrijf uw kernwaarden | waar staat uw event, vereniging of organisatie voor?
Definieer uw product | wat wil je bereiken
Maak een shortlist van uw wensen | waar ligt de hulpvraag
Maak een shortlist van bijpassende bedrijven | welke bedrijven passen hier bij?
Verbind de betrokken partijen | creëer commitment
Bepaal wie-doet-wat | verdeel de taken.
Bepaal wat u kunt terug geven (activatie) | zorg voor voldoende content.

Als  u deze punten op papier heeft staan is uw sponsorpropositie gereed en kan de “match” gaan beginnen. U weet nu wie u “een tik op de schouder wilt geven” om te vragen om even mee te denken naar een goede en gerichte oplossing. Vaak denken we hierbij aan geld, maar ook de kant van kostenbesparing (bartering) moet niet worden vergeten!

Matchen is de manier om commitment te creëren, breng stakeholders bij elkaar en laat meedenken, bedenken en doen. De één met arbeid, de ander met producten of diensten en weer een volgende met financiële middelen zodat u gezamenlijk de wensen kunt realiseren!

18-02-2015 08:00